Sárvár Vas megye felszolgáló nyugdíjas gondnok presbiter

Mórocz Tibor nyugalmazott felszolgáló, gondnok, presbiter (Sárvár)

A sárvári gyülekezet közössége számomra a nyugalom és a megnyugvás helye. Az istentiszteletek és a férfikör alkalmával, a közös éneklésekkor mindig feltöltődöm, de a gyülekezet minden összejövetele fontos számomra. Több mint harminc éve, 1992-től vagyok a gyülekezet presbitere, és 2018 óta gondnok is.

A szolgálat szépségét a szüleimtől láttam. Ők Kemenesszentmártonban voltak gondnokok. Tőlük tanultam meg a harangozást is. Először az idősebb bátyám harangozott, majd a fiatalabbik, végül én. Ezt gyermekként megtiszteltetésnek éltem meg, hiszen így én is hívogathattam a közösségünket az istentiszteletre. A gondnoki tisztségem rengeteg feladatot jelent. Ha kell, fuvarozok, szívesen veszek részt a gyülekezeti vendéglátásban is, és amit a templom vagy a gyülekezeti épületek körül tudok, azt mindig igyekszem megtenni.

Józsa Mártonnál konfirmáltam Celldömölkön, és Ittzés Gábor is hittantanárom volt. Az ő személyiségük, valamint a sárvári lelkészek szellemisége, Krisztusról tanúskodó beszéde meghatározta a hitem alakulását.

Az imádság a mindennapjaim része. Minden reggel elolvasom az Evangélikus Életből az adott napra kijelölt igét és igemagyarázatot. Már a cím is kifejező: Új nap – új kegyelem. Meghatározó számomra Jézusnak az irgalmas samaritánusról mondott példázata. Ez a mai világunk önérvényesítő szemléletével szemben az önzetlen szeretetet hirdeti, és a másokat segítő életre hív.

***

A Láthatóan evangélikus sorozat Facebook-​​​​​​​​​​​​​​​​​oldala itt érhető el.