Újpest tanár Budpapest

Dr. Pődör Dóra – a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Anglisztika Intézetének intézetvezető-helyettese, az Angol Nyelvészeti Tanszék egyetemi docense, gyülekezeti munkatárs (Budapest-Újpest)

Három nagyszülőm is evangélikus volt, de én magam nem részesültem vallásos neveltetésben. Felnőttkoromban kezdtem spirituálisan is keresni, hogy hova tartozom. Akkor többféle utat is kipróbáltam. Külföldön élve buddhista közösségbe is jártam, de ott nem találtam meg azt, amit kerestem. Amikor gyerekeim lettek, egyre jobban kezdett foglalkoztatni, hogy milyen értékeket tudok nekik átadni. Ez vezetett el oda, hogy felismerjem, mennyire meghatározó a családi hagyomány, a keresztény értékek és így a keresztény közösség is.

Ezzel szinte párhuzamosan csatlakoztam az újpesti gyülekezethez. Itt nagyon befogadó közösség van. Nemcsak a közösség, hanem a lelkész is nyitott, minden kérdésemmel mertem hozzá fordulni. Elkezdtem konfirmációi előkészítőre járni. Racionális emberként, „tanulva” hosszú ideig nem értettem meg, hogy mit jelent az úrvacsoravétel. Akkor döbbentem rá annak áldására, amikor 2010-ben, a felnőttkonfirmációm napján magam is éltem ezzel a szentséggel. Mély, lélekig ható spirituális élmény volt, közvetlen kapcsolat az Úristennel. Azóta, amikor csak lehet, élek az úrvacsoravétellel.

Öröm számomra, hogy nemcsak az ige hallgatója vagyok, hanem én is vissza tudok valamit adni a gyülekezet közösségének. A gyermekfoglalkozásokon veszek részt szolgálóként. Nemcsak játszunk, hanem bibliai történeteket is feldolgozunk. Fontos, hogy a gyerekek is érezzék az Úristen befogadó és óvó szeretetét.